lnwshop logo

เครื่องติดตามรถยนต์ คน ขนาดเล็ก 1W gps

เครื่องติดตามรถยนต์ คน ขนาดเล็ก 1W gps
หมวดหมู่ เครื่องดักฟัง-ติดตามตัว
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 23 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
เร็วๆนี้
Share
Scan this!

          การชาร์จแบต เครื่องติดตาม 1w

ชาร์จครั้งแรก 8-12ชม. ใช้งานสแตนบาย 120วัน

ชาร์จครั้งต่อไป 5-8ชม.

เริ่มต้นใช้งาน

1 พิมพ์ admin123456เว้นวรรคหนึ่งครั้งตามด้วยเบอร์ที่คุณใช้โทรเข้า

เช่น “admin123456 0908880000 เครื่องจะตอบกลับมาว่า admin ok

2 พิมพ์ “apn123456 local apn content” เครื่องจะตอบกลับมาว่า apn ok

3 พิมพ์ “adminip123456 101.1.16.228 7700” เครื่องจะตอบกลับมาว่า adminip ok

4 พิมพ์ “gprs123456” เครื่องจะตอบกลับมาว่า gprs ok

ใน10-40วินาที เครื่องจะเริ่มทำงานและรับสัญญาณโทรศัพท์รวมทั้งสัญญาณGPS

ไฟที่เครื่องจะกะพริบทุกๆ3วินาที เมื่อรับสัญญาณแล้วจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สถานะไฟที่เครื่อง

ไฟสีเขียวกระพริบช้าๆ 1ครั้งทุกๆ2วินาที หมายถึง GSM/GPRS เริ่มทำงาน

ไฟสีเขียวติดค้าง หมายถึง ไม่มีสัญญาณGPRS

ไฟสีเขียวดับไป หมายถึง เครื่องมีปัญหาหรือแบทหมด

ไฟสีฟ้ากระพริบช้าๆ 1ครั้งทุกๆ2วินาที หมายถึง จับสัญญาณ GPS ได้สำเร็จ

ไฟสีฟ้าติดค้าง หมายถึง ไม่สามารถค้นหาสัญญาณGPSได้

ไฟสีฟ้าดับไป หมายถึง เครื่องมีปัญหาหรือแบทหมด

ไฟสีแดงแจ้งสถานการณ์ชาร์จ

ไฟสีแดงติดค้าง หมายถึง กำลังชาร์จแบต //ไฟสีแดงดับ หมายถึง ชาร์จเต็ม

ข้อความที่เครื่องส่งกลับมา

 

5.4 เปลี่ยน รหัสผ่าน เครื่องติดตามตัว1W

ส่งSMS พิมพ์ password+รหัสเดิม+เว้นวรรค+รหัสใหม่

ตัวอย่าง “password123456 000000”

หลังจากเปลี่ยนสำเร็จจะมีข้อความตอบกลับมาว่า password ok

 

หากต้องการตั้งค่าใช้งานเบอร์อื่นๆเพิ่มเติม

ให้ใช้เครื่องแรกที่สามารถใช้งานได้

ส่งSMS พิมพ์ admin+password+เว้นวรรค+เบอร์ที่ต้องการเพิ่ม

ตัวอย่าง “admin123456 0808880000”

เครื่องจะตอบกลับมาว่า admin ok

หากต้องการยกเลิกการใช้งานของเบอร์

ส่งSMS พิมพ์ noadmin+password+เว้นวรรค+เบอร์ที่ต้องการลบ

ตัวอย่าง “noadmin123456 0808880000”

ถ้าหากไม่มีการตั้งค่าจำกัดเบอร์โทรในการใช้งาน เมื่อใช้เบอร์ใดๆ โทรเข้าไปแล้วเครื่องgpsติดตามก็จะส่งข้อความเพื่อตรวจสอบพิกัดเครื่องให้กับเบอร์ที่โทรเข้าไป

และหาก มีการตั้งค่าจำกัดเบอร์โทรแล้ว เบอร์อื่นๆจะไม่สามารถโทรเข้ามาเพื่อตรวจสอบพิกัดได้

ในโหมดติดตาม หากโทรเข้าไปยังเครื่องGPS เครื่องจะตัดสายและส่งข้อความพิกัดเครื่องไปยังเบอร์ที่ได้รับอนุญาต

 

การจับคู่

   หากไม่มีหมายเลขที่ถูกตั้งให้เป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อมีการโทรเข้าเครื่องจะตัดสายและส่งข้อความตอบกลับให้กับเครื่องที่โทรเข้ามา

ส่งข้อความwhereไปยังเบอร์ที่อยู่ในเครื่องGPS เพื่อให้เครื่องส่งพิกัดที่อยู่กลับมาทางข้อความ

การติดตามพิกัดอัตโนมัติ

ส่งคำสั่ง t030s005n123456 และเครื่องจะส่งเวลากลับมาว่า no reply    ความหมายของคำสั่งนี้คือ ในทุกๆ30วินาที่เครื่องจะส่งพิกัดกลับมาให้5ครั้ง (ตัวหนังสือสีแดงคือเวลาเป็นวินาทีสามารถ ตัวหนังสือสีเขียวคือจำนวนครั้งที่ต้องการให้เครื่องส่งข้อความกลับมา โดยตัวเลขทั้งสองอย่างนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และเลขชุดสีฟ้าคือรหัสผ่านของตัวเครื่อง หากไม่ได้ทำการแก้ไขรหัสเริ่มต้นคือ123456)

ส่งคำสั่ง t030s…n123456 และเครื่องจะส่งเวลากลับมาว่า no reply    ความหมายของคำสั่งนี้คือ เครื่องจะส่งพิกัดกลับมาให้อย่างต่อเนื่องใน30วินาที

การยกเลิก ส่งข้อความ notn123456 และเครื่องจะส่งเวลากลับมาว่า     notn ok

 

การฟังก์ชั่น

ส่งคำสั่ง monitor123456 ทางข้อความไปยังเบอร์ที่อยู่ในเครื่องติดตาม  เพื่อเปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นดักฟัง โดยหลังจากได้รับข้อความ เครื่องจะส่งพิกัดกลับมาว่า             Monitor ok จากนั้นเครื่องจะเริ่มเข้าสู่โหมดดักฟัง

 

ส่งคำสั่ง tracker123456 ทางข้อความไปยังเบอร์ที่อยู่ในเครื่องติดตาม  เพื่อเปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นจากดักฟัง เป็นติดตาม  โดยหลังจากได้รับข้อความ                        เครื่องจะส่งพิกัดกลับมาว่า tracker ok จากนั้นเครื่องจะเริ่มเข้าสู่โหมดติดตาม

การจำกัดขอบเขตของเครื่องติดตาม ให้แจ้งเตือนเข้ามายังโทรศัพท์เครื่องที่เป็นผู้ดูแลระบบเมื่อมีการออกนอกพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต

การตั้งค่าพิกัด ส่งคำสั่ง

stockade123456 114.10415DE,22.614140N;11410374DE,22614130N     ทางข้อความไปยังเครื่องติดตาม เครื่องจะตอบกลับว่า stockade ok

(ตัวหนังสือสีแดงคือ ละติจูด, ลองจิจูดมุมบนซ้ายของพื้นที่ ที่ต้องการจำกัดขอบเขต ในขณะที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินคือ ละติจูด, ลองจิจูดมุมล่างขวา

การยกเลิกการจำกัดพื้นที่ ส่งข้อความ “nostockade123456” เครื่องจะตอบกลับว่า nostockade ok

 

การตั้งค่าแจ้งเตือนการเคลื่อนไหว

เมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3-10นาที ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่ง move123456 ทางข้อความส่งไปยังเครื่องติดตาม เครื่องจะตอบกลับมาว่า move ok

โดยระยะเริ่มต้นที่จะทำการแจ้งเตือนคือ 500เมตร เครื่องจะส่งพิกัดกลับมาให้ทางข้อความ

    การยกเลิกการตั้งค่า ส่งข้อความ “nomove123456

เครื่องจะตอบกลับมาว่า nomove ok

 

การตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อใช้ความเร็วเกินกำหนด

ส่งคำสั่ง “speed123456 080 ทางข้อความไปยังเบอร์ที่อยู่ในเครื่องติดตาม

โดยตัวหนังสือสีแดงหมายถึงค่ากำหนดที่ต้องการจำกัดความเร็วหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ ตามข้อความคำสั่งข้างต้น หากเครื่องติดตามมีการเคลื่อนที่เกินกว่า80กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เครื่องจะส่งข้อความแจ้งกลับมาทางข้อความทุกๆ5นาที

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อแบตเตอรี่เหลือในเครื่องประมาณ3.7V

 

การตั้งค่าเขตเวลา

หากเวลาที่แจ้งในเครื่องติดตามไม่ตรงตามเวลาปัจจุบันให้ส่งคำสั่ง

time zone123456 7 ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า time ok (โดยตัวหนังสือสีแดงคือเขตเวลาของแต่ละประเทศ ซึ่งของประเทศไทยคือ 7)

โหมดการพักเครื่องหรือการประหยัดแบตอัตโนมัติ

ในโหมดการทำงานนี้เครื่องจะทำการปิดพักเครื่องอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเกิน 10นาที โดยจะช่วยในแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้น หากมีคำสั่งใดๆเข้ามาในขณะที่เครื่องหยุดพัก การใช้งานเครื่องก็จะเปิดเองอัตโนมัติ

การตั้งค่า ให้ส่งคำสั่ง sleep123456 ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า sleep ok เครื่องจะเข้าสู่โหมดการพักเครื่องอัตโนมัติหากต้องการยกเลิกคำสั่ง ส่ง nosleep123456 ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า nosleep ok เครื่องจะถูกยกเลิกโหมดพักเครื่อง

 

การแจ้งเตือนเมื่อเครื่องมีการสั่นสะเทือน

การตังค่า ให้ส่งคำสั่ง chock123456 ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า chock ok เครื่องจะเข้าสู่โหมดการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องมีการสั่นสะเทือน หากตรวจพบการสั่นสะเทือนเครื่องจะส่งพิกัดกลับมาให้ทางข้อความ

หากต้องการยกเลิกคำสั่ง ส่ง nochock 123456 ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า nochock ok เครื่องจะถูกยกเลิกโหมดการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องมีการสั่นสะเทือน

 

การใช้คำสั่งคืนค่าโรงงาน

คำสั่งนี้จะมีผลเฉพาะเบอร์ที่เป็นผู้ส่งคำสั่งนี้เท่านั้น โดยหลังได้รับคำสั่ง เครื่องจะทำการยกเลิกคำสั่งที่ได้รับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

การตั้งค่า ให้ส่งคำสั่ง format ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า “The tracher will immediately restore the factory settings.All previous settings will be canceled

หรือส่งคำสั่ง begin123456 ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม หากคืนค่าสำเร็จแล้ว เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า begin ok

การตั้งค่าGPRS

ผู้ใช้ต้องส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อตั้งค่า IP, พอร์ตและ APN ก่อนเริ่ม GPRS,

การตั้งค่า

DTAC ใช้คำสั่ง apn123456 www.dtac.co.th

AIS,TRUE ใช้คำสั่ง apn123456 internet

เมื่อถูกตั้งค่าเรียบร้อยเครื่องจะตอบกลับมาว่า APN OK

การตั้งค่า IP

ผู้ใช้ต้องส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ “adminip123456 101.1.16.228 770

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเครื่องจะตอบกลับมาว่า adminip ok

 

หลังจากติดตั้งไปแล้ว15วินาที หากเครื่องหล่นจากจุดที่ติดตั้ง เครื่องจะแจ้งเตือนเป็นข้อความ หรือโทรศัพท์

การตั้งค่าเปลี่ยนรหัสเครื่อง

ให้ส่งคำสั่ง password123456 654321 ส่งเป็นข้อความเข้าไปในเครื่องติดตาม เครื่องจะส่งข้อความกลับมาว่า password ok

โดยตัวหนังสือสีแดงคือรหัสเครื่องใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

 

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ดาวคะนอง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ดาวคะนอง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัสพระราม2 ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม - (ไม่มี)
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,710,458 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด934,584 ครั้ง
เปิดร้าน10 ก.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

0867540090 / Line ID : @aabbcc (Line id อย่าลืมใส่เครื่องหมาย@)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก